Fontenehuset logo

TRENGER
  NORGE
  EN

PSYKE-
MELDING?

Halvparten av den norske befolkningen får et psykisk helseproblem i løpet av livet.

20% av alt sykefravær begrunnes av psykiske lidelser.

Hvor mange
av de blir 
sykere         
AV syke-
meldingen?

Jeg gikk hjem med en sykemelding. Jeg visste ikke at det skulle ta 4 år før jeg gikk ut igjenSe, der er han som er sykemeldt, og så er han ute og koser seg på kafé

I første kvartal av 2022 var 94 754 mennesker sykemeldt for en psykisk lidelse.

Isolasjon er ofte det siste de trenger.

7,3% flere har mottatt uføretrygd for psykiske lidelser siden 2000.

Isolasjon er ikke    
BARE ET VANLIG      
SYMPTOM PÅ ANGST
OG DEPRESJON.

DET ER OGSÅ EN AV DE
VANLIGSTE ÅRSAKENE.

Jeg lister meg rundt i leilighetenJeg var redd for å gå ut av huset når jeg var sykemeldt for at noen skulle se meg

Norge trenger en åpen diskusjon rundt psykisk uhelse og sykemeldinger.

Det kan være viktig og riktig å sykemeldes fra arbeidslivet. Men det kan også føre til isolasjon og gjøre vondt verre. I dag ber sykemeldingen oss om å holde oss hjemme.

Burde vi ikke finne en løsning som hjelper oss ut?

Fontene Huset

Fontenehus er frivillige arbeidsfellesskap, hvor du kan komme uten henvisning. Det foregår ikke behandling, og ingen bor på fontenehus.

I Fontenehus er medarbeidere og medlemmer likeverdige kollegaer som jobber sammen. Ansatte og medlemmer jobber side ved side med å drifte fontenehuset. Samarbeid om arbeidsoppgaver utvikler tillitsfulle relasjoner og dyrebar sosial erfaring for mennesker som ellers kunne blitt isolerte.